Img 6066

Yritys

Vuonna 1987 perustettu Hydoring Oy omaa vahvat perinteet sylintereiden ja hydraulikoneikkojen valmistuksessa Kyrössä. Meiltä saat koko hydrauliikan ketjun suunnittelusta ylläpitohuoltoon.

Whistleblowing

Hydoringilla on käytössä Whistleblowing-kanava,
jonka avulla voit ilmoittaa nimettömänä väärinkäytöksistä tai eettisesti kyseenalaisesta käytöksestä.
Ilmoituksen voi tehdä sekä nimettömänä että omalla nimellä.

Kanavassa ei tallennu tietoja, joiden perusteella viestin lähettänyt henkilö olisi mahdollista tunnistaa.
Väärinkäytöksiä ja sääntöjen vastaista käyttäytymistä voi esiintyä kaikissa organisaatioissa ja työympäristöissä.
On tärkeää ilmoittaa ei-toivotusta käytöksestä ja sääntöjenvastaisuudesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Whistleblowing

Mitä on whistleblowing?
Whistleblowing eli pelin poikki viheltäminen tarkoittaa epäeettisen toiminnan, väärinkäytöksen tai laittomuuden, tai sen epäilyn esille nostamista.
Whistleblowing-, eli ilmoituskanavan kautta kaikki organisaation jäsenet ja myös ulkoiset sidosryhmät voivat ilmoittaa väärinkäytösepäilystään.