1 43

Ajankohtaista

Hydoring Oy:n tiedotteita ja ajankohtaisasioita.

Pekotekin pintakäsittelylinjastot siirsivät Hydoringin alan paalupaikalle

Hydoring Oy (sales a hydoring.com), 17.12.2018

Hydoring Oy on investoinut rajusti viimeisten kymmenen vuoden aikana Kyrön tuotantolaitokseensa. Yksi merkittävimmistä investoinneista on aivan uudenlaiset digitaaliratkaisuja sisältävät pintakäsittelylinjastot, joiden toimittajaksi se valitsi reijolalaisen Pekotekin.

Pekotek 2018
Hydoring Oy:n hallituksen puheenjohtaja,
talousneuvos Timo Raikko uskoo yhtiön hyötyvän uusista huippunykyaikaisista
pintakäsittelylinjastoista, jotka kasvattavat tuotantokapasiteettia,
lisäävät toimitusvarmuutta ja nopeuttavat tuotteiden läpimenoaikoja.
”Olemme ottaneet katseen tiukasti tulevaisuuteen. Suuret läpimurrot
vaativat merkittäviä investointeja. Olemme tehneet vuodesta 2008 lähtien
investointeja tehtaallamme yli 10 miljoonalla eurolla”, Raikko kertoo.
”Mittavien laiteinvestointien lisäksi yksi näkyvimmistä oli tuotantomme
lisärakennus, johon valmistui koneikkojen kokoonpanolinja ja Pekotekin
uusimmalla tekniikalla varustetut pintakäsittelylinjastot.”
Investoinnin myötä tuotantotilat kasvoivat 6 500 neliömetristä 8 500
neliömetriin.

Investoinnit moninkertaistavat tuotantokapasiteetin
”Uusien tuotantotilojen ja pintakäsittelylinjastojen avulla pystymme tehostamaan
sarjatuotantoa, kun tuotteiden läpimenoaika nopeutuu, logistiikka
paranee ja toimitusajat lyhenevät. Näin kykenemme palvelemaan
asiakkaitamme yhä laajemmalla tuotevalikoimalla entistä nopeammin ja
kustannustehokkaammin.”
Investoinnin myötä maalaamon tuotantokapasiteetti tehostuu jopa
moninkertaiseksi aiempaan verrattuna. Sylintereiden läpimenoaika paranee,
koska uudessa maalaamolinjastossa sylinterit on eriytetty kokonsa
mukaan erillisiin tuotantolinjoihin. Aiemmin koneikot ja pienet sekä suuret
sylinterit pintakäsiteltiin samassa linjassa.
Hydoringin päätuotteina ovat laadukkaat hydraulisylinterit, joita se
valmistaa noin 25 000–30 000 vuodessa. Lisäksi se tekee hydrauliyksikköjä
ja venttiiliryhmiä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Hydoring on
määrätietoisella kasvulla noussut johtavien kotimaisten hydrauliikkavalmistajien
joukkoon. Nyt investoinneista hyötyvät maailmanlaajuisesti ja laaja-alaisesti
Hydoringin asiakkaat prosessi-, mobile-, meri- ja offshoreteollisuudessa
sekä koneenrakennuksessa ja yhdyskuntatekniikassa.

Aktiivisuus ja kyky osoittaa sopivia kokonaisratkaisuja
Hydoring valitsi Pekotekin kumppaniksi pitkän pohdinnan ja tarjouskilpailun
jälkeen.
”Valitsimme Pekotekin kumppaniksi, koska arvostimme sen aktiivisuutta
ja kykyä osoittaa meille sopivia ratkaisuja. Arvostimme Pekotekin
prosessiosaamista, jossa se tarjosi pitkälle kehitetyn kokonaisratkaisun
pelkän laitekaupan sijaan.”
”Lisäksi halusimme uusimmalla tekniikalla varustetun märkämaalauslinjaston,
koska pintakäsittelyn rooli tuotteen laadun määrittäjänä on
noussut entistä merkittävämpään rooliin vuosien varrella.”
Laatu on ratkaisevassa asemassa myös Hydoringin tuotannossa.
Yhtiöllä on laatujärjestelmien ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifioinnit kehityksen
tukena.
”Olemme tyytyväisiä Hydoringin tilauksesta, joka on arvoltaan kolmen
suurimman joukossa Pekotekin historiassa. Hydoringin pintakäsittelylinjasto
hyödyntää aivan uudenlaisia oikeaa lisäarvoa tuottavia digitalisaatioratkaisuja”,
Pekotekin huolloista ja varaosista sekä kehityksestä
vastaava päällikkö Petri Rautiainen kertoo.

Ennakoivaa analytiikkaa 3D-mallissa
Linjaston ohjauspaneelina toimii digitaalinen 3D-mallinnus, josta näkyy
yhdellä silmäyksellä linjan toiminta ja mahdolliset hälytykset. Mitattavat
toimilaitteet ovat mallissa fyysisesti oikeilla paikoilla.
Järjestelmä välittää reaaliaikaista tietoa linjan käyttöasteesta kussakin
prosessivaiheessa, olosuhteista ja niiden tallennuksista sekä
ennakoivasta kunnossapidosta sekä huoltohistoriasta. Järjestelmä valvoo
muun muassa puhaltimien moottoreiden värinää, suodattimien paine-
eroja, lämpötilaa, kosteutta ja kastepistettä sekä tekee tarvittaessa
kastepistehälytyksiä. Vikailmoitukset siirtyvät 3D-hallintasovellukseen
suoraan maalaamon laitteista. Kerättävä dataa voidaan hyödyntää ennakoivasti tulevan operoinnintukena. Dokumentointi helpottuu, koska olosuhdetiedot siirtyvät järjestelmästä automaattisesti maalauspöytäkirjalle, johon voi saada yhteyden
etävalvontapisteestä.

Pintakäsittelyn paalupaikalle
Uusi linjasto lisää myös energiatehokkuutta, koska siinä on hukkalämmön
talteenotto. Se palauttaa poistoilman energiasta vähintään 70 prosenttia.
Automaattinen kaasunvalvonta ja tehokas ilmanvaihto varmistavat
Hydoringin työntekijöille puhtaat ja turvalliset työolosuhteet.
Automatisoitu ilmanvaihto käynnistyy heti, kun kaasuanturit haistavat
liuotinpitoisuuksia. Tehokas ilmanvaihto poistaa tehokkaasti pölyä
tuotantotiloista ja luo samalla optimaaliset olosuhteet liuotinpohjaisille ja
vesiohenteisille maaleille.
”Vahva tuotekehitys, asiakaslähtöiset ratkaisut ja nykyaikainen tuotanto
ovat tulevaisuuttamme. Uusi pintakäsittelylinjasto siirsi Hydoringin
uusien digitaalisten ratkaisujen ja teollisen internetin hyödyntäjänä alan
paalupaikalle”, Hydoring Oy:n myynti-insinööri Henri Haakana kertoo.

Takaisin
”Arvostimme Pekotekin prosessiosaamista,
jossa se tarjosi pitkälle
kehitetyn kokonaisratkaisun pelkän laitekaupan sijaan.”

Timo Raikko, Hydoring Oy:n hallituksen puheenjohtaja, talousneuvos

Pekotek 2018 2

HYÖDYT HYDORING OY:LLE
• Pintakäsittelykapasiteetin kasvaminen
• Sarjatuotannon tehostuminen
• Toimitusvarmuuden lisääntyminen
• Läpimenoajan lyheneminen
• Energiatehokkuuden koheneminen
• Työviihtyvyyden kasvaminen
• Tuo esiin teollisen internetin uudet
mahdollisuudet