Img 6066

Yritys

Vuonna 1987 perustettu Hydoring Oy omaa vahvat perinteet sylintereiden ja hydraulikoneikkojen valmistuksessa Kyrössä. Meiltä saat koko hydrauliikan ketjun suunnittelusta ylläpitohuoltoon.

Ympäristöpolitiikka

Yritysjohto on sitoutunut ympäristöasioiden hoitoon laatimalla erityisen ympäristöpolitiikan:

 • Henkilöstön asennoituminen ja sitoutuminen on ympäristönsuojelutyön perusta.
 •  
 • Ympäristönsuojelu on osa yhtiön tuotannollista ja taloudellista toimintaa. Yritys noudattaa yleistä ympäristölainsäädäntöä.
 •  
 • Ympäristöasiat otetaan huomioon yrityksen kaikilla toiminnan tasoilla - myynnissä, suunnittelussa, tuotannossa ja tuotteen elinkaaressa. Ympäristönsuojelunäkökohdat otetaan huomioon toimintojen suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa kaikilla organisaatiotasoilla.
 •  
 • Organisaation kaikilla tasoilla on vastuu ympäristönsuojelutoimenpiteistä.
 •  
 • Ympäristöasioiden tiedottamisessa noudatetaan avoimuutta ja aktiivisuutta.
 •  
 • Tuotannon ja tuotteiden ympäristövaikutusten tuntemisesta ja hallinnasta huolehditaan kaikissa toiminnoissa.