Hydoring 30 Vaaka Sloganilla Canvas

Yritys

Vuonna 1987 perustettu Hydoring Oy omaa vahvat perinteet sylintereiden ja hydraulikoneikkojen valmistuksessa.

Ympäristöpolitiikka

Yritysjohto on sitoutunut ympäristöasioiden hoitoon laatimalla erityisen ympäristöpolitiikan:

 • Henkilöstön asennoituminen ja sitoutuminen on ympäristönsuojelutyön perusta.
 •  
 • Ympäristönsuojelu on osa yhtiön tuotannollista ja taloudellista toimintaa. Yritys noudattaa yleistä ympäristölainsäädäntöä.
 •  
 • Ympäristöasiat otetaan huomioon yrityksen kaikilla toiminnan tasoilla - myynnissä, suunnittelussa, tuotannossa ja tuotteen elinkaaressa. Ympäristönsuojelunäkökohdat otetaan huomioon toimintojen suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa kaikilla organisaatiotasoilla.
 •  
 • Organisaation kaikilla tasoilla on vastuu ympäristönsuojelutoimenpiteistä.
 •  
 • Ympäristöasioiden tiedottamisessa noudatetaan avoimuutta ja aktiivisuutta.
 •  
 • Tuotannon ja tuotteiden ympäristövaikutusten tuntemisesta ja hallinnasta huolehditaan kaikissa toiminnoissa.